قطعه سازان، غریبه‌ای در بازار پول ایران

در سایت جادو گر نت مطلب قطعه سازان، غریبه‌ای در بازار پول ایران مشاهده می کنید
پرداخت وام به خودروسازان برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان نشان می‌دهد که خودروسازی ناکام ایرانی، همچنان بر قطعه‌سازی کارآمد ایرانی اولویت دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت netwizard جادو گر نت