بانکهای ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند

در سایت جادو گر نت مطلب بانکهای ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند مشاهده می کنید
چندین بانک ایتالیا حساب های شهروندان ایرانی خود را بسته اند یا محدودیت هایی برای آن اعمال کرده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت netwizard جادو گر نت