روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد

در سایت جادو گر نت مطلب روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد مشاهده می کنید
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور مسئولیت شوک بزرگ افزایش قیمت بنزین را به گردن وزارت کشور بیاندازد، قابل قبول نیست؛روحانی باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت netwizard جادو گر نت